कार्यालयसाठी

रजिस्ट्रेशन फॉर्म

  वर्गदार  
  कार्यालय प्रमुखाचे आडनाव
  नाव
  वडिलांचे/पतीचे नाव
  कार्यालयाचे नाव
  घर क्र./नाव
  रस्ता क्र./नाव
  जवळची खुण
  गावाचे/शहराचे नाव
  तालुका
  जिल्हा
  पिनकोड क्र.
  ई-मेल
  मोबाईल 1  
  मोबाईल 2  
  वर्गणीदार झाल्याचा दिनांक
  वार्षिक वर्गणी
  माहे: पासून  
  माहे: पर्यंत